Projecte

Considerem el menjador escolar com un espai social i educatiu, esdevenint aquest un moment important a tenir en compte i valorar en el dia a dia de l'escola. D'aquesta manera, l'equip de menjador coneix i segueix la línia pedagògica i el projecte educatiu de centre, doncs l'espai de migdia és una de les parts fonamentals del procés educatiu i de desenvolupament dels infants; esdevenint així l’educació a l’escola, com una responsabilitat de tothom.


El menjador creiem que ha de ser una estona tranquil·la, relaxada, divertida i de respecte mutu, per això la nostra actitud davant dels infants i la manera en com ens hi adrecem ha d'afavorir la confiança.

Fomentem una educació inclusiva i respectuosa on tots els infants se senten part del grup, afavorint així, el descobriment i desenvolupament de les inquietuds personals.


És important mantenir un contacte diari i personalitzat amb les famílies, fent possible un treball conjunt entre aquestes i l'equip professional, garantint així el bon funcionament del menjador i el tracte personalitzat per cada infant.

El nostre menjador compte amb tres estones diferenciades entre si:

Monitoratge

Els monitors de lleure són els responsables dels nens i nenes durant l'estona del migdia, i per tant encarregats de transmetre els valors del'alimentació ecològica i sostenible, com altres valors imprescindibles pel seu creixement personal per tal que prenguin consciència de l'entorn en el qual viuen; acompanyant-los a construir el seu propi camí.

Per tal de fer-ho possible, creiem i defensem el poder fer un seguiment i tracte individualitzat de cada infant, elaborant dos informes durant el curs escolar (un al desembre i l’altre al juny) que s’entreguen a les famílies, en els quals contemplem aspectes tant de desenvolupament personal com de l’àmbit de l’alimentació.